December 01, 2017

  1. Tên chương trình: FREE-SHIPPING SUỐT THÁNG 12
  2. Hàng hóa trong chương trình: Toàn bộ sản phẩm của Hannson Leather VN
  3. Thời gian áp dụng: 01.12 - 31.12.2017
  4. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  5. Thể lệ chương trình:
  • Truy cập websitewww.hannsonleather.vn để đăng ký nhận mã free-shipping cho tháng 12. Dùng mã để đặt hàng trên website và được free-shipping cho mọi giá trị đơn hàng.
  • Mua hàng trực tiếp qua Facebook (không có mã ưu đãi): Free-shipping cho mọi đơn hàng từ 2 sản phẩm trở lên trong suốt tháng 12.

Lưu ý: Không áp dụng kèm với các ưu đãi khác của Hannson.

  • Hannson có quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.

Đăng ký ngay